Ofici Diví
CAT  ESP
Ofici Diví

Què és l’Ofici Diví?

 

Per compendre què és l’Ofici Diví, cal

 •      que depasem la concepció de Parròquia = “gasolinera espiritual” que tenen molts fidels i que algunes institucions fomenten.

 

 •      cal que superem l’esquizofrenia de pregària litúrgica / pregària personal.

 

 •      cal que examinem críticament la intuició, en sí bona, però que exagerada i radicalitzada és errònia, de la Nova Devotio (segles XV i següents) que segons la qual només es prega quan es fa individualment i de manera intimista.

 

 •      cal que refutem l’axioma de que l’Ofici Diví només és per als clergues. Els Papes i els Concilis, i molt recentment, diuen el contrari.

 

 •      cal descobrir el do de la pregària en comú, que no esclou el silenci i la intimitat.

 

 •      cal apendre a pregar amb l’Església.

 

 

L’Ofici Diví apareixerà llavors com:

 

 •      la pregària de l’Esposa del Crist que, quotidianament dirigeix, per mitjà del seu Espós, al Pare.

 

 •      una pregària no pas fruit de l’ingeni – més o menys afortunat- humà, sinó com la que manlleva els mots al text mateix de la Revelació, en la seva doble versió d’Escriptura i Tradició eclesial.

 

 •      el pregar amb els mots i les actituts espirituals que foren les del Crist.

 

 •      la sacralització de la nostra existència personal, feta de treball, vida familiar o comunitària i lloança: el cristià no és un pagà que recita fòrmules de pregària, sinó un consagrat pel Baptisme que adora en Esperit i Veritat.

 

L’Ofici Diví diu el Papa Benet XVI que és:

 •           L’oració pública i comunitària del poble de Déu que figura amb raó entre les funcions principals de l’Església”.

 

 •      Les parròquies, com a cèl.lules de la diòcesi, constituïdes en els seus llocs sota un pastor que representa el bisbe i que ‘en certa manera fan visible l’Església arreu del món’, convé que celebrin comunitàriament i a l’església les Hores principals, en la mesura de llurs possibilitats. O sigui, que quan es convoca els fidels i formen assemblea per a la Litúrgia de les Hores, unificant els seus cors i les seves veus en la pregària, manifesten el misteri de Crist”.

 

 

 

HORARI

 

Dilluns

 

14,00 h.      Sexta.

20,00 h.      Vespres.

22,30 h.      Completes (Es celebren amb les portes tancades).

 

De dimarts a divendres

 

  7,00 h.      Ofici de lectures.

  7,30 h.      Laudes.

14,00 h.      Sexta.

20,00 h.      Vespres.

22,30 h.      Completes (Es celebren amb les portes tancades, excepte dijous que es celebren després de l’Adoració al Santíssim Sagrament).

 

Dissabte

 

  8,30 h.      Laudes i Missa.

14,00 h.      Sexta.

20,00 h.      Vetlla del diumenge (Lucernari, vespres, ofici de lectures: a l’altar major o a la cripta).

 

Diumenge

 

10,00 h.      Laudes.

14,00 h.      Sexta.

20,00 h.      Vespres solemnes.

 

Si t’interessa el que fem

Informació:

93 203 55 39

de 9 a 13 i de 17 a 19 h

 

Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te